DC-RÅDET

Home / DC-RÅDET

DC-rådet består af fire medlemmer på Klædemålet.

 

Der afholdes møde fire gange om året, hvor det er muligt for de andre medlemmer at komme med forslag, ris og ros.

 

Således har alle medlemmer mulighed for at være en aktiv del af Klædemålets daglige virke. Herunder hvordan dagtilbuddet skal udvikles, indsatsområder, konkrete aktiviteter og etiske spørgsmål.

 

DC-rådets medlemmers væsentligste opgaver er:
 

 • – at være bindeled mellem personale, ledelse og bestyrelsen.
 • – varetage det enkelte medlems interesser.
 • – inddrage især nye medlemmer i fællesskabet.
 • – modtage nye medlemmer og gøre dem opmærksom på, at de er at betragte som deres holds tillidsrepræsentanter.
   

Regler ift. DC-rådet 
 

 1. Der vælges to repræsentanter fra hvert hold, begge for en to årig periode. Lederen og en fra personalet deltager. Alle har mødepligt.
 2. Der afholdes DC rådsmøde hver 3. måned – 4 gange årligt. Rådet kan dog til enhver tid indkalde til ekstra ordinært medlem/rådsmøde
 3. DC råds medlemmerne er omfattet af samme regler om tavshedspligt som personalet. 

 

I dag består DC rådet af følgende medlemmer:
 

 • Majbritt Aminde
 • Finn Petersen
 • Dorte Cordes
 • Pia Träger