LINKS

Home / LINKS

PATIENTFORENINGER:

 

dh-logo-cmyk-271112

www.danskhandicapforbund.dk

Dansk Handicapforbund

 

 


 hjernesagenwww.hjernesagen.dk

Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop og blødning i hjernen.

 

  


 
Logo Skærm_sort_rgbwww.scleroseforeningen.dk

Livet med sclerose. Forskning og behandling.

 

  


muskelsvind www.muskelsvindfonden.dk

Muskelsvindfonden er en medlemsforening der har som mål at forbedre vilkårene for folk med muskelsvind.

 

 


ptu-logo www.ptu.dk

Landsforeningen af 

Polio-, Trafik- og Ulykkesskaded arbejder for integration og lige muligheder for personer med bevægelseshandicap som følge af polio, para- og tetraplegi, rygmarvsskade, ulykker og trafikskader samt personer med whiplash læsioner.

 

 


 spastikerwww.spastikerforeningen.dk

Spastikerforeningens overordnede formål er, at forbedre forholdene og livskvaliteten for de ca. 10.000 mennesker i Danmark, der lever en tilværelse som spastikere

 


aeldresagen-logo-325x56 www.aeldresagen.dk

Forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for ældre.

 

 


dh-logo-cmyk-271112 www.handicap.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer og Invalideorganisationernes Brugerservice. – Paraplyorganisation der beskæftiger sig med handicappolitik.

 


 ryk_theme_logowww.ryk.dk

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF), og er den landsdækkende interesseorganisation for alle para- og tetraplegikere.

 


 dhwww.dhf-net.dk

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

 


Rådgivning

 hmiwww.hmi.dk

Hjælpemiddelinstituttet. – Formidler viden om hvordan hjælpemidler kan bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser udnytter deres fulde potentiale.

 


 dukhwww.dukh.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer og Invalideorganisationernes Brugerservice. – Paraplyorganisation der beskæftiger sig med handicappolitik.

 


Sundhedsvæsenet

 

sundhedsstyrelsen-1 www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen. – Følger sundhedstilstanden i Danmark.