LINKS

Home / LINKS

PATIENTFORENINGER:

 

www.danskhandicapforbund.dk

Dansk Handicapforbund

 

 


 hjernesagenwww.hjernesagen.dk

Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop og blødning i hjernen.

 

  


 
Logo Skærm_sort_rgbwww.scleroseforeningen.dk

Livet med sclerose. Forskning og behandling.

 

  


muskelsvind www.muskelsvindfonden.dk

Muskelsvindfonden er en medlemsforening der har som mål at forbedre vilkårene for folk med muskelsvind.

 


 spastikerwww.spastikerforeningen.dk

Spastikerforeningens overordnede formål er, at forbedre forholdene og livskvaliteten for de ca. 10.000 mennesker i Danmark, der lever en tilværelse som spastikere

 


aeldresagen-logo-325x56 www.aeldresagen.dk

Forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for ældre.

 

 


dh-logo-cmyk-271112 www.handicap.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer og Invalideorganisationernes Brugerservice. – Paraplyorganisation der beskæftiger sig med handicappolitik.

 


 ryk_theme_logowww.ryk.dk

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF), og er den landsdækkende interesseorganisation for alle para- og tetraplegikere.

 


 dhwww.dhf-net.dk

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

 


Rådgivning

 hmiwww.hmi.dk

Hjælpemiddelinstituttet. – Formidler viden om hvordan hjælpemidler kan bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser udnytter deres fulde potentiale.

 


 dukhwww.dukh.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer og Invalideorganisationernes Brugerservice. – Paraplyorganisation der beskæftiger sig med handicappolitik.

 


Sundhedsvæsenet

 

sundhedsstyrelsen-1 www.sst.dk

Sundhedsstyrelsen. – Følger sundhedstilstanden i Danmark.